RING OSS: 0515-77 70 90

Projektering, installation och underhåll av luftbehandlingsanläggningar.

OM OSS

KONTAKTA OSS

OM OSS

Medins Ventilation AB är ett företag inom byggbranschen i Falköping, vårat verksamhetsområde är Falköping kommun och kranskommuner. Vår huvudsakliga verksamhet är projektering, installation och underhåll av luftbehandlingsanläggningar. Företaget etablerades 1980 och består idag av 17 medarbetare och omsätter ca 26 Mkr per år.

KVALITETSPOLICY

Ett effektivt kvalitetsarbete är grunden till långsiktig lönsamhet och god ekonomisk tillväxt. Medins Ventilations AB skall påverka kvaliteten i verksamheten genom att:

 

 • Tillämpa en helhetssyn på produkterna kvalitetspåverkan.
 • Marknadsföra produkter med bra kvalitetsegenskaper.
 • Uppfylla våra kunders behov och överträffa deras förväntningar.
 • Där så är möjligt välja kvalitetsmässigt bästa material.
 • Verka för att leverantörer/entreprenörer använder kvalitetsprodukter.
 • Bibehålla kundernas förtroende genom ständiga förbättringar.
 • Informera om verksamhetens kvalitetstänkande.

MILJÖPOLICY

Vi skall minimera miljöeffekterna av verksamheten genom att:

 

 • Verka för att verksamheten är så skonsam mot miljön som möjligt.
 • Tillämpa en helhetssyn på produkter och tjänsters miljöpåverkan.
 • Där så är möjligt välja miljöanpassat och återvinningsbart material.
 • Verka för att leverantörer, där så är möjligt, använder miljövänliga produkter.
 • Informera om verksamhetens miljöpåverkan på öppet och faktabaserat sätt.

Följ oss på Facebook